– Ja, det er da genialt, afhængigt af hvilken saft man hælder i glasset, men en uge på postevand vil være endnu bedre, når det gælder om at reducere antallet af indtagne kalorier.

Det samme kan siges om formodningen, at man kan foretage en såkaldt ”detox” (detoxification) ved at være på en saftkur. Her må det gentages, at der er endnu mindre toksicitet i det rene postevand end i postevand tilsat saft. Men tanken er selvfølgelig, at indholdet i juicerne kan binde sig til giftstoffer i kroppen og dermed øge udskillelsen af disse stoffer. Ofte er det i disse diæter meget uklart, hvorved disse giftstoffer består, hvilket yderligere kompliceres af, at rigtig mange stoffer i kroppen i de rette doser er decideret sundhedsfremmende, men kun i for høje doser er sundhedsskadelige, sådan at det ikke er stoffet i sig selv, men derimod mængden af stoffer, der er problemet.

Ud over saft- og juicekurer indgår elementer af faste også i flere af detox-diæterne. Men dokumentationen halter, det vil sige at alle antagelser bygger på meget små studier, uden relevante kontrolgrupper og uden lodtrækningsforsøg. Hvilket betyder, at det i de fleste tilfælde er ingen dokumentation. At der i vores omgivelser findes kunststoffer, som kan være giftige for os, er der ingen tvivl om, men den rette vej til at løse dette problem er i de fleste tilfælde at sørge for, at vi helt fra starten ikke bliver udsat for disse stoffer eventuelt gennem forbud. Man kan undre sig over, hvorfor disse kure er så populære, men der synes at være indbygget selvplageri i den menneskelige natur, når man efterprøver vejen til en højere frelse. Det er blandt andet derfor vigtigt at få afdækket, hvad der er sandt, og hvad der er falsk.

100 myter om fordøjelse og kost

Fordøjelsen og tarme er ikke umiddelbart det, de fleste går og taler mest om i deres hverdag – for nogle er det et område forbundet med tabu, eller noget der er svært at tale om.

I bogen ”100 myter om fordøjelsen” be- og afkræfter Andreas Munk Petersen og Sofie Ingdam Halkjær de mest almindelige myter omkring netop dette emne. Andreas Munk Petersen er overlæge, ph.d. og klinisk lektor på Københavns Universitet, og arbejder desuden på Aleris-Hamlet privathospital i Søborg. Sofie Ingdam Halkjær er kandidat i klinisk ernæring, samt ph.d.-studerende. Begge forfattere arbejder ligeledes på Gastroenheden på Hvidovre Hospital, hvor Andreas også arbejder på den Mikrobiologisk Afdeling. Selvom bogen giver et mere videnskabeligt indblik i diverse myter, er bogen yderst underholdende, og efterlader læseren med et smil på læben.

Leave a Reply