fbpx Skip to main content

 

Fra ide til bog

Hvis du har en idé til en bog inden for de faggrupper, FADL´s Forlag udgiver bøger til, som du ønsker at skrive og udgive, er der en del information, som kan give dig realistiske forventninger til, hvad vi kan tilbyde dig. På den måde undgår du at bruge forgæves tid på dit manus, inden du henvender dig til os.

Kontakt os hvis du har en idé: Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har en god ide til en bog, eller hvis du allerede er gået i gang med et manuskript og nu har brug for vores faglige vurdering. Send os en e-mail via redaktion@fadlsforlag.dk eller ring på 35 35 62 87. Herefter går din henvendelse til den af vores forlagsredaktører, som dækker det fagområde, du vil skrive til. Vi hører også meget gerne fra undervisere inden for sundhedsfag, som savner en særlig bog på netop dit fagområde.

Send os en beskrivelse af dit projekt: For at vi kan vurdere, om vi kan udgive din bog, skal du sende os 1-2 siders beskrivelse af dit projekt. Beskrivelsen skal indeholde svar på følgende:

 • Hvad er bogens indhold, og hvordan forventes prioriteringen af stoffet at blive?
 • Hvor mange sider skal bogen være på?
 • Hvilke elementer skal inddrages for at den bliver optimal. Det kan være illustrationer eller kliniske fotos.
 • Hvem har brug for bogen?
 • Hvem vil købe bogen?
 • Hvordan kommunikerer vi bedst til målgruppen, at bogen er relevant for dem?

Vi forventer ikke, at du kender alle svar, men dog at dine indledende overvejelser lægger op til en god dialog med os, som skal vise dig og os, at det er en god ide at udgive bogen hos os.

Vi behandler dit bogforslag: Når vi har modtaget dit forslag, får du omgående en e-mail som bekræftelse på, at vi har modtaget dit bogforslag. Samtidigt får du besked om, hvem af vores redaktører, som har ansvar for dit projekt. Herefter vil der gå 3-4 uger, inden du hører fra os igen. Vi modtager en del henvendelser, og da vi vil give alle en seriøs vurdering, kan vi desværre ikke gøre det hurtigere. Ofte indgår eksterne faglige konsulenter i vores vurdering. Men kontakt os på 35 35 62 87, hvis vi overskrider fristen på 3-4 uger.

 

Hvis du kan få din bog udgivet hos os: Vi aftaler et møde, så vi i dialog med dig kan lave den bedst mulige projektplan for din bog. Projektplanen, som vi kalder fra idé til bog, rummer følgende faser:

 • Skrivefasen
 • Redaktionsfasen
 • Produktionsfasen
 • Udgivelsen

Hvis du ikke kan få din bog udgivet hos os: Ikke alle projekter bliver antaget hos os. Vi må takke nej til gode projekter, simpelthen fordi vi ikke er det rigtige forlag til lige dén bog. I så fald vil vi altid forsøge at guide dig hen til det rigtige forlag. Andre gange skønner vi, at forlaget ikke har de fornødne ressourcer til at give din idé den behandling, der skal til for at blive til en bog, som forfatter og forlag kan være tilfredse med. I så fald får du et venligt afslag med en kort og præcis begrundelse.

At være forfatter hos os: Når dit manuskript er antaget til udgivelse, bliver du en del af vores forlagsmiljø. Du vil møde et engageret, kompetent og ærligt forlag. Vores tre redaktører har stor erfaring i at håndtere sundhedsfaglige bogprojekter, og dit projekt får sin egen projektleder. Din bog vil blive formet af mange kompetente personer inden for mange faggrupper, som fx medicinske tegnere, grafiske designere, bogtrykkere og bogbindere.

Fagkonsulenter: Vi knytter fagkonsulenter til dit projekt, hvis vi skønner, at du har brug for faglig dialog undervejs i forløbet.

Preview: Alle vores bøger bliver gennemlæst af kompetente fagkonsulenter inden udgivelsen. Det er din sikkerhed for, at bogen møder markedets behov og dermed sælger bedst muligt.

FADL´s Forlags projektplan

Sådan sættes projektet i gang: Forlag og forfatter er blevet enige om tidsrammen, indhold af bogen og fordeling af arbejdsopgaver. Hermed kan der indgås en kontrakt mellem forlaget og dig som forfatter.

Kontrakten indeholder aftalen om at:

 • forlag og forfatter har indgået en aftale om udgivelse af bogen.
 • forfatteren overdrager retten til at udgive sin tekst til forlaget.
 • forlaget garanterer forfatteren et honorar for de bøger, som vil blive solgt. Honoraret er altid en procentsats efter, hvor mange bøger der bliver solgt.

Skrivefasen: Selve skrivefasen varer normalt 6-9 måneder. I princippet skriver du alene som forfatter. Mange af vores bøger har dog flere forfattere, og forfattergruppen har derfor udpeget en redaktionsgruppe, som bogens øvrige forfattere kan henvende sig til i løbet af skrivefasen. Ofte aftaler vi et møde halvvejs i løbet af skrivefasen for at samle op, hvis du/I skulle have behov for vores vurdering af det, du har skrevet Illustrationer: Du skal altid lave en illustrationsliste til dit manuskript. Når I er flere om at skrive bogen, skal hver forfatter udfærdige en illustrationsliste til sit eget kapitel. I selve manuskriptet skal du også markere hvor de forskellige illustrationer skal placeres. Alle illustrationer skal nummereres efter følgende princip: Illustration nr. 1 i kapitel 1 kaldes figur.1.1, illustration nr. 2 i kapitel 1 kaldes figur 2.1. osv.

Tegninger: De fleste tegninger skal tegnes af en medicinsk tegner ud fra oplæg fra dig. På den måde får alle tegninger i bogen et præcist og ensartet udtryk. Oplægget kan være tegnet af dig, eller det kan være en kopi af en eksisterende tegning, som skal omtegnes, så den passer til bogen.

Fotos: Dine egne fotos vil ofte bidrage til at højne bogens kvalitet, men det er nødvendigt, at fotos afleveres i en opløsning på min. 300 dpi (dots per inch)

Billedtekster: Alle billedtekster afleveres på en fil for sig og nummereres efter samme princip, som gælder for nummerering af illustrationer.

Gennemlæsning af manuskriptet inden aflevering til forlaget: Inden du afleverer dit manuskript til forlaget, er det en god ide at få en god kollega og en sprogkyndig til at læse teksten igennem.

Stream studiebøger med Lægereolen for kun 99 kr. om måneden som studerende! Og som FADL-medlem får du yderligere 25 % rabat.