fbpx Skip to main content

Interview med Nikolaj Quaade: Børn har brug for at italesætte forældres psykiske lidelser

Nikolaj, efter bogens udgivelse har du været ude at fortælle om bogen flere steder. Hvilke erfaringer har du gjort dig, og hvilke tilbagemeldinger har der været? Kan du se effekten af, at der findes en bog til pårørende til folk med psykiske lidelser?

 

I region hovedstadens psykiatri har de børnegrupper for børn, som er pårørende til forældre ramt af psykisk sygdom. På psykiatrisk center Hillerød har jeg fået lov til at være med og læse højt af eventyret og tale med de her børn om deres oplevelser nu og her med at være pårørende. Vi har talt om at trøste sine forældre og hjælpe til derhjemme, om hvordan man kan se den psykiske sygdom hos mor eller far, og om man som barn kan trylle den væk ved at opføre sig ordentligt. Det kan man jo ikke! Det var et helt specielt møde for mig med rød saftevand, højtlæsning og en meget fin snak. Jeg fortsætter med at deltage i børnegrupperne og jeg har fået de fineste tilbagemeldinger fra børn og voksne.

I mit arbejde i børne- og ungdomspsykiatrien har jeg både terapi og støttende samtaler med børn som også er belastet af deres forældres egne psykiske udfordringer. Der har jeg haft adskillige forløb, hvor børnebogen var oplagt at tale ud fra som et fælles tredje, et samtaleredskab. Det kan være enormt skamfuldt som forælder at have psykisk sygdom, ikke føle at man lever op til forælderrollen og også et barn med vanskeligheder. Bogen giver et helle, hvor de overordnede temaer kan italesættes uden at forælderen overbebyrder sig selv eller barnet med detaljer som er uhensigtsmæssige. Efter snakken kan bogen jo sættes tilbage på hylden.

Til årsmøde i børne- og ungdomspsykiatriske selskab stod jeg for den sidste del af underholdningen under middagen. Jeg har skrevet 9 sange til bogen og opførte en samlet fortællekoncert: højtlæsning, illustrationerne fra bogen og guitaren om halsen. Eventyret fløj virkelig ud til hele Danmarks børne- og ungdomspsykiatri fra det årsmøde. 

Mange kollegaer har opsøgt mig efter de har læst eventyret og har fortalt mig om egen opvækst med en forælder ramt af psykisk sygdom eller af misbrug. Flere har fortalt mig at de ikke vidste, hvordan de skulle fortælle deres egne børn om bedsteforældrene eller deres egne udfordringer, men at eventyret har givet dem et sprog for netop dette. Vi er så mange pårørende som arbejder i psykiatrien, læger, psykologer, sygeplejersker, pædagoger, sosu’er, sekretærer osv. men vi taler ikke rigtigt med hinanden om det.

Synes du, at de pårørende generelt er et overset område i psykiatrien? Hvilke forbedringer kan der komme på området, set i lyset af den nye 10-årsplan for psykiatrien?

Der er mange fine tiltag rundt om i Danmark til børn som pårørende. I Region Hovedstaden har man krav på en familiesamtale, hvis man er i et pakkeforløb. Det er dog mit indtryk, at familiesamtalerne langtfra altid bliver afholdt eller husket i en travle hverdag. I region Nordjylland har de et decideret center for pårørende, som tilbydes alle psykiatriske patienter med børn. Der er vigtig forskning på området bl.a. Professor Anne Thorups VIA studier og VIA family for familier med forældre ramt af svær psykisk sygdom. 

På www.kombu.dk kan man få overblik over hvilke tilbud hver kommune har og der er fine redskaber til fagprofessionelle og lægfolk. 

Jeg synes det kunne være spændende at lave et differentieret tilbud til familier, hvor de alle tilbydes familiesamtalen, mange tilbydes et kortere familiesamtaleforløb til at støtte op om familiens styrker og forældrekompetencer, og de mest udsatte familier tilbydes et koordineret tilbud med tæt støtte fra psykiatri og det kommunale.

Hvor bør bogen kunne findes for bedst at nå ud til de pårørende? Hvilke institutioner kan drage mest nytte af denne ressource?

Psykiatrisk center Nordsjælland har indkøbt bogen til alle afsnit og der bliver den brugt til familiesamtale og hos børnegrupperne. Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region Hovedstaden har indkøbt bogen til alle venteværelser.

Bogen er lektør-anbefalet læsning på biblioteket.

Men jeg synes det er svært at få eventyret bredt ud i Danmark og komme igennem til familier, som ikke er i berøring med psykiatrien.  Bogen har almengyldige temaer om skyld og skam, og for den voksne at indtage forældrerollen og påtage sig ansvaret for sig selv. Her ser jeg værdi i udbredelse til børnehaver og skoler, måske til emneuge om følelser eller mental sundhed.

 

Eventyret om Den store Balthazar

Eventyret om Den store Balthazar er fortalt med humor og varme og tackler svære, voksne følelser set med et barns øjne. Eventyret er et oplagt springbræt til samtaler om glæde, tristhed, vrede, farver, fantasi, ansvar, skam og at føle sig forkert. Alt sammen emner, som børn og voksne har godt af at tale sammen om – især småfolk, som vokser op med en forælder ramt af psykisk sygdom.

Find bogen her >

Stream studiebøger med Lægereolen for kun 99 kr. om måneden som studerende! Og som FADL-medlem får du yderligere 25 % rabat.