FOREDRAG

Flere af vores dygtige forfattere holder gerne foredrag om de spændende bøger og emner, de står bag. Se udvalget af foredrag her og kontakt foredragsholderne direkte for yderligere information og booking.

Aktiv Ledelse – Kirurgen og Dirigenten

Der fokuseres på den personlige ledelse og følelsen af et lederskab, der virker.

Vi fortæller eksplicit om de udfordringer, der kan være, når man konfronterer de mennesker, man skal formidle sit budskab til. Det kan være når man tager ordet ved tavlemødet foran kolleger, ved talen i auditoriet, ved præsentation af et nyt projekt for teamet, foran patienten etc. Vi arbejder med – og italesætter helt konkret – de personlige udfordringer, der ikke tales om.

Det drejer sig om den lette, ubesværede, intuitive, rummelige og nærværende ledelse. Det kan næsten betragtes som en leg, hvor lederen roligt og enkelt har det fulde overblik og teamet har fuld tillid til at lederen kan håndtere sig selv, projektet og teamet på bedst mulige måde.

Foredragsholderne tager afsæt i deres mangeårige erfaringer som ledere i deres forskellige og krævende professioner. Randi Beier er kirurgisk overlæge og Ture Larsen er orkesterdirigent. De har sammen forsket i den ledelse og formidling der finder sted hvor lederen står foran sit team, sit orkester … eller tilhørerne til sin tale, præsentation eller fremlæggelse. 

www.beierlarsen.com

Kontakt:
Randi Beier-Holgersen
randi@beierlarsen.com
Tlf. 3118 5557

Sygdomme med vedvarende uforklarede fysiske symptomer

Opfattelsen af de uforklarede fysiske sygdomme som bl.a. fibromyalgi, ME og irritabel tyktarm står i disse år foran et paradigmeskift. Sygdommene tidligere været forstået som psykiatriske sygdomme eller psykosomatiske lidelser, hvilket med WHO’s nye ICD-11 diagnoseliste er en teori, der er helt forladt.

Sundheds- og socialsystemerne har svært ved at finde sine ben i den nye situation, hvor de gamle antagelser står for fald, og hvor der skal tænkes nye tanker. Foredraget opdaterer den videnskabelige viden om sygdommene, og det giver inspiration til nye synsmåder og muligheder for både professionelle, patienter og for pårørende.

Peter la Cour er PhD og autoriseret sundhedspsykolog, og han har i mange år arbejdet med disse sygdomme både akademisk og praktisk.

Kontakt:
Peter la Cour
peterlacour@mail.dk

Funktionelle lidelser

Træthed, smerter, svimmelhed, hjertebanken, dårlig mave og svigtende hukommelse. Symptomerne ved funktionelle lidelser kommer fra mange forskellige steder i kroppen, og det er nemt at blive forvirret. For kan det virkelig passe, at man kan blive så syg, at man ikke kan passe sit arbejde, ikke kan være en ordentlig forælder for sine børn og slet ikke kan være fysisk aktiv, når alle blodprøver, skanninger, røntgenbilleder og fysiske undersøgelser viser, at alt er normalt? Myterne og misforståelserne om funktionelle lidelser er mange. Nogle patienter oplever at blive opgivet af sundhedsvæsnet, andre oplever at blive beskyldt for at lyve eller snyde. Men de senere års forskning har bidraget med ny viden både om årsager og behandlingsmuligheder, og der er grund til at være langt mere optimistisk, end mange tidligere har været.
Lene Toscano er overlæge, speciallæge i almen medicin og journalist og har siden 2010 arbejdet med funktionelle lidelser, både som behandlende læge, underviser og forfatter. Hun vil på en let forståelig måde give et indblik i dette vanskelige felt. Hun vil forsøge at rydde op i de mange myter og fortælle, hvad man kan gøre, og hvad man ikke bør gøre, når man har med funktionelle lidelser at gøre. Og selvom emnet er alvorligt, bliver der som regel også plads til latter og selvironi.
Foredrag kan tilpasses afhængigt af om formålet er folkeoplysning eller undervisning af fagpersoner.

Kontakt:
Lene H. S. Toscano
lenetoscano@gmail.com

Skeptikerens Feltguide: Sådan skelner vi vrøvl fra virkelighed

Menneskehjernen er et produkt af fire milliarder års evolution. Dens nuværende udformning og indretning blev til for omkring et par hundredetusinde år siden. Menneskehjernen er – på mange måde – et forældet levn fra Stenalderen. Men er mennesket – grundlæggende set – et fornuftigt væsen? Meget psykologisk forskning tyder i dag på, at menneskets tænkning er styret af en lang række mentale smutveje og “tommelfingerregler”. Når vi træffer en beslutning, er det ikke altid en gennemtænkt proces. Sommetider er vores bevidste overvejelser blot efterrationaliseringer af en beslutning, der på en eller anden ubevidst måde blev truffet “for os”. I dette foredrag kortlægger Theiss Bendixen en række af menneskets mentale smutveje, og vi kigger på, hvilken indflydelse de har på vores daglige liv – fx i form af fascinationen af konspirationsteorier, ”fake news” og alternativ behandling samt frygten for vacciner. På baggrund af denne viden stifter vi bekendtskab med Skeptikerens Feltguide, et sæt af redskaber der hjælper os til at træffe bedre og mere velovervejede beslutninger.
Theiss er psykolog og PhD Fellow ved Aarhus Universitet. Han debuterede i 2017 med bogen Rejsen ud af Kaninens Pels – En fortælling om overtro, videnskab og den virkelige verdens vidunderligheder og er aktuel med bogen SKEPTISK – En hyldest til videnskaben og et opgør med pseudovidenskaben. Han er desuden forfatter og medforfatter til en række videnskabelige artikler. Hans foredrag er bygget op omkring overraskende og inspirerende kendsgerninger om den naturlige verden – særligt biologien, psykologien og kosmologien – og kan skræddersyes publikum efter ønske og behov.

Kontakt:
Theiss Bendixen
tb@cas.au.dk

Pludselig død hos unge

Arvelige hjertesygdom og arytmier hos unge

Jacob Tfelt-Hansen er professor, overlæge, dr.med. og speciallæge i kardiologi Afdelingslæge og dr.med. Ansat på Rigshospitalet, hjertemedicinsk afdeling B og Retsmedicinsk institut, og har fokus på pludselig hjertedød, arvelige arytmier og device-implantationer. Jacob er overlæge ved hjertemedicinsk afdeling på Rigshospitalet og Professor ved Københavns Universitet. Gruppens studier har været omtalt i Danske medier så som DR, TV2, politiken og Berlingske samt internationalt i New York Times. Jacobs forskningsgruppe undersøger risikofaktorer for pludselig hjertedød blandt unge i Danmark og genetiske årsager til arvelige arytmier og hjertestop under AMI. Jacob er Danmarks repræsentant i EU’s European Reference Network Guard Heart.

Kontakt:
Jacob Tfelt
tfelt@dadlnet.dk
61360399
http://guardheart.ern-net.eu/

På afgrundens rand – et foredrag om samfunds møder med epidemier

Med samme udslettende og dødbringende kraft som tsunamier har voldsomme epidemier gennem årtusinder skyllet hen over jorden og raseret kontinenter, lande og byer. Epidemierne har medført ubeskrivelige menneskelige lidelser og presset de ramte samfund til det yderste, ja i nogle tilfælde helt ud over afgrundens rand. Med afsæt i sin nye bog ”Verdenshistoriens største epidemier – fra pest til covid-19” (FADL’s Forlag, 2020) og med særligt fokus på pest, kopper og kolera fortæller historiker og fagjournalist Jakob Eberhardt i et meget aktuelt foredrag om de værste epidemiers gennemgribende konsekvenser for samfund og befolkninger. Det er imidlertid ikke alene historien om ufattelig død, udslettelse og fuldstændigt kaos, men også om menneskets ukuelighed, opfindsomhed og tilpasningsevne. For hvordan lykkedes det samfundene at komme gennem epidemierne og videre, når de var overstået? Dette og mange flere spørgsmål besvarer Jakob Eberhardt i foredraget, ligesom han trækker linjerne op til den nuværende pandemi – for hvad kan vi foreløbigt sige om betydningen af covid-19, og er der ligheder med de tidligere epidemier i verdenshistorien?

Kontakt:
Jakob Eberhardt
Jakob.eberhardt@outlook.com

Undrens betydning for vores blomstring som mennesker

Jan B. W. Pedersen, Ph.D. (Dunelm) er filosof og til daglig lektor på Uddannelsescenter Diakonissestiftelsen på Frederiksberg, hvor han underviser i moralfilosofi, videnskabsteori, dannelsesteori og perspektiver på narrativ og kultur. Han har i efteråret 2019 udgivet bogen Balanced Wonder: Experiential Sources of Imagination, Virtue, and Human Flourishing og arbejder tæt sammen med forskere på The Wonderful Education project, Vrije Universitet i Amsterdam om undren og menneskelig blomstring. Jan har udgivet flere essays omkring den Amerikanske weird fiction forfatter H. P. Lovecraft, skrevet om etik indenfor sygepleje og har bidraget til World Art med en artikel omhandlende det første universelle anerkendte symbol på den menneskelige form.

Kontakt:
Jan B. W. Pedersen
janp@ucdiakonissen.dk
+45 38 38 44 44
Twitter: @Janbwpedersen

Sundhedspersoners autorisation og patientrettigheder i sundhedsvæsenet

Jeg kan tilbyde at holde oplæg typisk en 2-4 lektioner for sundhedsprofessionelle om sundhedspersoners autorisation og patientrettigheder i sundhedsvæsenet. Som sundhedsperson skal vi autoriseres, men hvorfor skal vi autoriseres og hvad autoriseres vi til. Rettigheder og pligter som sundhedsperson. Patienter en række en rettigheder, da selvbestemmelse er én af de vigtigste værdier i det danske sundhedsvæsen. Ofte er der debat om patienters rettigheder ved livets afslutning, men hvad siger den aktuelle sundhedsjura i disse situationer? Hvad siger juraen om pårørendes rettigheder? Endvidere kan jeg tilbyde at inddrage etiske perspektiver på patientrettigheder og give forslag til redskaber til analyse af etiske dilemmaer i sundhedsvæsenet. Hvad er godt og hvad bør vi som sundhedspersoner gøre, når vi står i etiske dilemmaer. Jeg har 20 års undervisningserfaring fra bl.a. Sygeplejerskeuddannelsen samt efter-og videreuddannelse af sundhedsprofessionelle.

Kontakt:
Hanne F Mortensen
hafm@kp.dk
51 63 24 16

Mave-tarmsygdomme, endometriose, vægttab og kost mv.

Mia er medfatter af bogen Sund Mave – low FODMAP diet, der omhandler behandling af den meget udbredte lidelse irritabel tyktarm. Omkring 1 ud af 5 personer lider af irritabel tyktarm – en tilstand, der giver voldsomt ubehagelige gener fra mave og tarm. Mia har som klinisk diætist og kandidat i sundhedsvidenskab arbejdet med behandling af irritabel tyktarm gennem kost og livsstil gennem mange år. Mia arbejder til dagligt i egen klinik Et liv i balance, hvor hun primært hjælper personer med at komme deres mave-tarmproblemer til livs. Derudover er hun skribent, foredragsholder og opskriftudvikler, og forsøger herigennem at inspirere så mange mennesker som muligt til et sundere liv med færre smerter og gener fra mave og tarm. Mia holder løbende foredrag for patientforeninger, firmaer, sundhedsfagligt personale og for andre interesserede, om mange forskellige emner indenfor sundhed og kost. Mia kan blandt andet bookes til foredrag omkring irritabel tyktarm, andre mave-tarmsygdomme, endometriose, vægttab, kost til gravide og børn eller generel sund kost og livsstil.

Kontakt:
Mia Schomacker
miaschomacker@outlook.com
42 72 82 05
www.et-liv-i-balance.dk

Thyroidea, stofskiftesygdomme, skjoldbruskkirtlen

60 år, speciallæge i intern medicin og endokrinologi. Ansat på Endokrinologisk afdeling, Odense UH siden 1996. Ansat siden 2001 ved SDU, først som klinisk lektor og siden professor.

Kontakt:
Steen Bonnema
65 41 34 37

Overlæge Shazia Rehman

Jeg er neuroradiologisk overlæge på MR sektionen på Herlev Hospitals Radiologisk afdeling. Som en hver anden læge har rejsen været lang og til tider meget krævende. I dag er der, hvor jeg ser tilbage på det med et smil. Det har altid været målet, der har drevet mig fremad. Jeg elsker mit arbejde, de daglige udfordringer og de spændende scanninger holder ikke kun mig, men hele afdelingen i gang. Jeg har lært mange mennesker at kende gennem tiden og de har hver i sær givet mig noget er har været unikt, noget jeg har kunne bruge konstruktivt og noget jeg har kunne fordybe mig i. Jeg elsker at give min viden videre, det er gennem foredrag, bøger, artikler, posters og gennem oplæring af yngre læger på afdelingen. Mit arbejde er min identitet, min styrke og den giver mig energi til at tilegne mig mere viden. Mit arbejde giver mig status i samfundet og skaber harmoni og balance i mit indre.

Kontakt:
Shazia Rehman
srehman73@hotmail.com

Speciallæge Sven Felsby

Sven Felsby er speciallæge i anæstesiologi og har arbejdet med udvikling af dagkirurgiske forløb siden 2006 og er interesseret i klinisk anæstesi, smerte- og kvalmeprofylakse, regional anæstesi og planlægning af optimale patientforløb. Han er tidligere formand for Dansk Selskab for Dagkirurgi.

Kontakt:
Sven Felsby
Mail: svenfels@rm.dk
Telefon: 30246388

Jørgen Lange Thomsen, Retsmediciner, Professor emeritus, dr. med.

Jeg er læge og har været retsmediciner i 45 år. Min disputats omhandlede alkoholisme, men jeg har interesseret mig for en del andre emner igennem de mange år. Jeg har undervist på Københavns Universitet og Syddansk Universitet og i mange andre sammenhænge både i Danmark og rundt i verden. Jeg har yderligere holdt foredrag efter anmodning på gymnasier, biblioteker, i foreninger etc.
Jeg kan holde foredrag om følgende:
– Hvad er retsmedicin, og hvordan er retsmedicinere?
– Om døden. Hvad mener retsmedicineren?
– En beskrivelse af retsmedicinerens arbejde og gennemgang af særlige sager
– En retsmediciners liv og hverdag
– En retsmedicinsk vurdering af dødsårsagerne hos danske kongelige og historiske berømtheder og forfattere, fx Karen Blixen, Christian d, 7., Oscar Wilde
– Menneskerettigheder, tortur, massegrave, masseulykker, retsmedicinsk dokumentation internationalt

Kontakt:
Jørgen Lange Thomsen
Tlf. 40 86 76 95
jthomsen@health.sdu.dk

Overlæge Søren Larsen

Specialansvarlig for håndkirurgisk og skulder-albue-kirurgisk sektorer og Master i offentlig ledelse (MPM). Medforfatter til ”Ortopædisk Kirurgi – håndkirurgi”

Interesseområder i forhold til foredrag/undervisnings-tilbud:
1) Ortopædkirurgi med fokus på håndkirurgi fra hovedfunktions opgaver til højt specialiserede opgaver fra ”Lokalt til nationalt”
2) Kompleks regional smerte syndrom (CRPS) set fra en håndkirurg’ side med udgangspunkt i nationale retningslinjer
3) Front linje ulykkesforebyggelse på baggrund af data fra ”Ulykkes Analyse Gruppen”, Odense Universitetshospital, ex ”Fyrværkerikampagnen”.
4) Ledelse (lægelig) i en stor offentlig sygehusafdeling med udgangspunkt i afsluttende masteropgave: ”Lægelig arbejdsmotivation – hvad er det der driver os som læger”
5) ”Ansættelse i patienterstatningen og ankestyrelsen” Hvad er det for organisationer? Hvad er lægens opgaver som lægekonsulent? Hvad kan vi som læger lære af samarbejde med jurister og hvad er sundhedsjura?

Kontakt:
Søren Larsen
spin@dadlnet.dk
mobil: 40821512

Ph.d., cand.scient.san og sygeplejerske Betina Lund-Nielsen

Jeg underviser og holder foredrag nationalt og internationalt om pleje og behandling til mennesker med kræftsår, endvidere om sårbehandling og palliation generelt.
Et fokus i min videreformidling er, at en helhedsorienteret tilgang til pleje og behandling er nødvendig, for at skabe den bedst mulige livskvalitet for patienter og pårørende. Jeg har arbejdet med alle aspekter af sygepleje til kræftpatienter i mere end 30 år, og med patienter med kræftsår gennem 20 år. De sidste år har jeg endvidere arbejdet på Hospice. Jeg har derfor en grundig samt specialiseret viden indenfor palliation, samt terminal, åndelig, og eksistentiel pleje og omsorg, som jeg meget gerne vil videreformidle.

Kontakt:
Betina Lund-Nielsen
Tlf. + 45 40 55 40 77
betinalundnielsen19@gmail.com eller betinalund-nielsen@kontinuum-bln.dk
Hjemmeside: www.kontinuum-bln.dk

Nurse Ruth

Nurse Ruths univers har over de seneste år samlet unge og erfarne sygeplejersker om finurlige, sjove og rørende historier fra sygeplejerskelivet. På hendes facebookside følger over 10.000 med i hverdagen hos Nurse Ruth og hendes bogudgivelse ’Ny sygeplejerske – uden panik’ er blevet fast inventar på mange nyuddannede sygeplejerskers bogreol. Men hvem er Nurse Ruth? Og hvorfor eksisterer hun i det hele taget? Kom og mød mennesket bag Nurse Ruth og hør hende fortælle om livet som sygeplejerske og få forklaringen på, hvor Nurse Ruth i virkeligheden kommer fra.

Kontakt:
Ruth Asferg Holst
23 60 10 47
ruthasfergholst@gmail.com
www.nurseruth.dk

Evidensbaseret smertesygepleje og -behandling, med fokus på akutte smerter eller sårsmerter

Er du smerte-interesseret? Hvad er ”smertesygepleje”, hvorfor gør det ikke lige ondt på alle når man kommer til skade eller bliver opereret og hvordan kan akutte postoperative smerter blive kroniske?
Er du sår-interesseret? Hvad stiller man op ved smertefuld debridering af et kronisk sår? Hvad stiller man op med et konstant smertefuldt kronisk sår?
Har du spørgsmål fra klinisk praksis? Hvordan optager og anvender man en sygeplejefaglig smerteanamnese i praksis? Hvordan håndteres akutte smerter/ smertefulde sår/ kroniske smertepatienter med akutte smerter? Hvorfor hjælper morfinen ikke, selv om der er givet pn. flere gange? Patienten siger at smerterne gør max ondt og går helt ubesværet bagefter? Hvad skal man tro? Hvorfor bruge tid på at smertescore med en lineal med tal på? Hvorfor har lægen ordineret et krampestillende middel til smerter – er det en fejl? Hvad skal jeg gøre når patienten beder om pn kl. 16, når depot-tabletten Kl. 8 burde virke i 12 timer? Hvornår har man givet for meget hhv. for lidt morfin? Hvornår og hvordan anvender man antidot til morfin? Hvad er SIAD-metoden godt for?
Får du og dine kolleger mere ud af at lytte og deltage aktivt i det som fortælles? Så kunne et af disse foredrag ”akutte smerter og/eller sårsmerter” være noget for Jer. Her formidles kompleks teori i en dynamisk, let tilgængelig og praksisnær form, med mange illustrationer og mulighed for workshops og ”hands-on”.
Foredragene giver dig viden, overblik og handlekompetence ift. klinisk smertesygepleje og -behandling. Vi kommer igennem de vigtigste smertevidenskabelige temaer, redskaber, metoder og principper indenfor klinisk smertesygepleje og -behandling, herunder farmakologisk og non-farmakologisk intervention. Det hele formidles med øje for klinikerens behov for at kunne navigere ift. patienters individuelle behov og kontekst. Der er plads til spørgsmål og svar, refleksioner over teori og (egen?) praksis samt dialog om evidensbaseret håndtering af de mangeartede smerteproblematikker som opstår i kliniske hverdage, – helt konkret og nede på jorden.

Kontakt:
Winnie Schmelling
Winnie.Schmelling@regionh.dk
parkbo@dadlnet.dk
28 36 65 67

Thomas Thaulov Raab om hjernen og mennesket

Thomas er en erfaren foredragsholder, som gennem mere end et årti har rejst landet tyndt med sine foredrag om hjernen, mennesket og verden. Han drives af et umætteligt videbegær og en smittende fortællelyst, samt en grundlæggende filosofi om, at viden aldrig må blive kedelig. Hans foredrag er altid underholdende såvel som oplysende, og man er altid sikker på at blive klogere, selvom man griner højlydt undervejs. Nedenstående udvalg af foredrag tager udgangspunkt i emner, som er behandlet i nogle af de mange bøger, Thomas efterhånden har udgivet på FADLs forlag.
På sporet af det menneskelige. Hvem er vi? Hvor kommer vi fra? Og hvordan finder vi ud af, hvor vi skal hen? Det videnskabelige verdensbillede bliver ofte fremstillet som en modsætning til vores opfattelse af os selv som frie handlende, tænkende og følende mennesker. Ikke mindst takket være udviklingen inden for hjerneforskningen, er naturvidenskaben i de senere år imidlertid begyndt at kunne tale med, når det gælder nogle af de mest grundlæggende menneskelige egenskaber. Foredraget tager afsæt i den samme ambition om at kombinere et moderne naturvidenskabeligt verdensbillede med en mere traditionel humanistisk menneskeforståelse, som også lå bag den anmelderroste HUMAN – På sporet af det menneskelige.
Hjernen og vores forunderlige bevidsthed. Bevidtsheden er i de senere år atter kommet i fokus inden for hjerneforskningen. Men hvad kan vi egentlig sige om, hvordan hjerner former vores bevidsthedsoplevelse? Og hvad siger de seneste teorier om, hvad sammenhængen er mellem hjernen og vores bevidste oplevelse af verden? Foredraget præsenterer på underholdende og overraskende vis de seneste og mest toneangivende teorier og resultater fra hjerneforskningen, som med garanti vil forbavse dig over, hvor meget vi faktisk allerede ved om bevidsthedens væsen – og hvor meget, vi endnu har tilbage at lære.
Hukommelsen – et foredrag du aldrig glemmer! Vi tænker oftest på hukommelsen, når den svigter. Men hukommelsen gør langt mere for os, end vi normalt er klar over. Kom med på en forunderlig og underholdende rejse ind i hukommelsens sære væsen og bliv klogere på, hvordan hjerneforskningen i de senere år har vendt op og ned på flere af vores mest indgroede forestillinger om hukommelsen.

Kontakt:
Foredragsportalen.dk
70 26 01 00
info@foredragsportalen.dk
(Eller via www.thomasraab.dk – mail: foredrag@raab.dk)

Ewa Anna Burian om sår

Jeg underviser og holder foredrag om “Pyoderma Gangrenosum”, immunologiske sår og kroniske sår. Cirka 1-2 % af befolkningen udvikler et kronisk (ikke-helende) sår i løbet af deres liv. Hvilke sårtyper findes der, hvordan udredes patienterne og hvordan stilles diagnosen? Og hvad med behandling? Jeg holder foredrag og underviser generelt om kroniske sår, og har en særinteresse for den smertefulde sygdom pyoderma gangrenosum. Læge og PhD-studerende på Dermato-Venerologisk afd. og Videncenter for Sårheling, Bispebjerg Hospital, hvor mit fokusområde indenfor forskningen er inflammationens rolle i kronisk sårheling.

Kontakt:
Ewa Anna Burian
53 60 91 59
ewaburian@gmail.com

Nina Bache om smerter

Der var engang, hvor jeg troede at jeg vidste næste alt om smerter. Nu ved jeg, at det aldrig bliver muligt, selvom jeg arbejder med smerter til dagligt og har gjort det i mange år. Hvis du er nysgerrig på især langvarige/kroniske smerter, tværfaglig behandling/rehabilitering, gode patientforløb, medicin, bl.a. virkning og bivirkning, herunder opioiders mulige paradokse effekt ved langtidsbehandling, kan jeg måske bidrage med viden. Dine spørgsmål kunne for eksempel være: Hvad er smertesygepleje egentligt og hvorfor er det vigtigt? Hvordan får smertesygepleje plads i det tværfaglige samarbejde? Hvorfor skal man hellere sige smertelindre fremfor smertedække? Hvordan bør der følges op på smertebehandling? Kan smerter måles uanset om det er kroniske eller akutte smerter og er det altid hensigtsmæssigt at gøre det? Kan man forudsige hvem der får kroniske smerter? Er det korrekt, at langvarig opioidbehandling ligefrem kan forværre smerter hos nogle mennesker? Hvordan behandler man akutte smerter hos en patient med kroniske smerter?
I mit daglige virke er jeg afdelingssygeplejerske på Tværfagligt Smertecenter, Sjællands Universitetshospital, Køge. Jeg har en bred sygeplejemæssig baggrund. Af uddannelser har som den sidste, en masteruddannelse i ledelse og rehabilitering. Derudover har jeg intensiv specialuddannelse samt en diplomlederuddannelse. Vidensdeling har altid ligget mig meget på sinde. Jeg er vant til at undervise og holde foredrag i mange sammenhænge. Jeg finder de seancer hvor der er plads til lidt dialog og erfaringsudveksling, som de mest givende. Jeg har, i tæt samarbejde med Klinisk Oversygeplejerske Winnie Schmelling, skrevet en e-bog om smerter og smertebehandling, samt kapitler om samme emne i lærebøger. Derudover har jeg skrevet artikler til Foreningen af kroniske Smertepatienters medlemsblad, og bidraget med artikler til tidsskriftet DRÅBEN DANMARK m.v.

Kontakt:
Nina Bache
n-bache@hotmail.com
31 19 51 52

Foredrag ved Charlotte Voetmann

Ældre og seksualitet
Seksualitet er et basalt behov, men det er tilsyneladende svært at accepterer ældres seksualitet. Der er mange myter og tabuer omkring emnet. Seksualiteten forsvinder ikke i takt med sygdommes indtog. Behovet for nærvær og sensuel intimitet er uændret uanset alder og diagnose.
Intimitet og seksualitet indgår som et vigtigt element i at være til og vores livskvalitet.
Ifølge serviceloven har alle har ret til et privatliv, hvor der er mulighed for at udfolde sig på egne præmisser. Især for borgere som er afhængig af andres hjælp, skal den vejledning, der gives som hjælp og støtte afspejle den enkelte borges behov, ønsker og forudsætninger samt gives med respekt for den enkeltes integriteten og værdighed samt gives på en måde, der griber mindst muligt ind i borgerens intime liv. Derfor mener Charlotte, at en seksualpolitik kan være en stor støtte for både borger, pårørende og de ansatte – og er en vigtig diskussion at få startet i kommunerne på ældreområdet.
Litteratur: ”Geriatri”, kap. 7. ”Ældre og seksualitet”, Fadls Forlag, 2019.

Sensorisk deprivation – betydning af den fysiske kontakt gennem berøring
I medierne tales der meget om ”Hudsult” hos ældre med demens.
Alle mennesker har brug for at få berøring livet igennem, men mennesker med kognitive skader, og som er afhængig af andres hjælp, er mere sårbare overfor over- eller understimulation. Berøring kan gøres på mange måder. Mangle på berøring kan give adfærdsændringer i form af reaktioner, som kan variere over dagen, men vil hyppigst bygges op og forværres i løbet af dagen. Det er mentalt stressende – og de føler sig ofte sig ikke forstået.
Berøring kan giver udfordringer både for personen selv, de pårørende og for personalet, som har til opgave at yde omsorg for mennesker med demens.
Erfaring viser, at når vi arbejder målrettet med sansestimulation og en systematisk pædagogisk tilgang, giver det borgere indre ro og der vil i langt højere grad blive frigjort overskud til at samarbejde omkring den personlige pleje, til nærvær og socialt samvær.

Charlotte Voetmann er Demens- & Neuropædagogisk konsulent ved Hjerne & Sundhed. Uddannet sygeplejerske, sundhedsplejerske, seksualvejleder, familieterapeut, proces- og udviklingskonsulent, mange års erfaring som seminarielektor i sundhedsfag. Underviser og daglig leder af Snoezel konsulentuddannelsen, 20++ års praktisk erfaring. Telefonrådgiver på Demenslinien ved Alzheimerforeningen, m.fl.

Kontakt:
Charlotte Voetmann
charlotte@hjerneogsundhed.dk
www.hjerneogsundhed.dk