fbpx Skip to main content

Foredrag ved Charlotte Voetmann

Ældre og seksualitet
Seksualitet er et basalt behov, men det er tilsyneladende svært at accepterer ældres seksualitet. Der er mange myter og tabuer omkring emnet. Seksualiteten forsvinder ikke i takt med sygdommes indtog. Behovet for nærvær og sensuel intimitet er uændret uanset alder og diagnose.
Intimitet og seksualitet indgår som et vigtigt element i at være til og vores livskvalitet.
Ifølge serviceloven har alle har ret til et privatliv, hvor der er mulighed for at udfolde sig på egne præmisser. Især for borgere som er afhængig af andres hjælp, skal den vejledning, der gives som hjælp og støtte afspejle den enkelte borges behov, ønsker og forudsætninger samt gives med respekt for den enkeltes integriteten og værdighed samt gives på en måde, der griber mindst muligt ind i borgerens intime liv. Derfor mener Charlotte, at en seksualpolitik kan være en stor støtte for både borger, pårørende og de ansatte – og er en vigtig diskussion at få startet i kommunerne på ældreområdet.
Litteratur: ”Geriatri”, kap. 7. ”Ældre og seksualitet”, Fadls Forlag, 2019.

Sensorisk deprivation – betydning af den fysiske kontakt gennem berøring
I medierne tales der meget om ”Hudsult” hos ældre med demens.
Alle mennesker har brug for at få berøring livet igennem, men mennesker med kognitive skader, og som er afhængig af andres hjælp, er mere sårbare overfor over- eller understimulation. Berøring kan gøres på mange måder. Mangle på berøring kan give adfærdsændringer i form af reaktioner, som kan variere over dagen, men vil hyppigst bygges op og forværres i løbet af dagen. Det er mentalt stressende – og de føler sig ofte sig ikke forstået.
Berøring kan giver udfordringer både for personen selv, de pårørende og for personalet, som har til opgave at yde omsorg for mennesker med demens.
Erfaring viser, at når vi arbejder målrettet med sansestimulation og en systematisk pædagogisk tilgang, giver det borgere indre ro og der vil i langt højere grad blive frigjort overskud til at samarbejde omkring den personlige pleje, til nærvær og socialt samvær.

Charlotte Voetmann er Demens- & Neuropædagogisk konsulent ved Hjerne & Sundhed. Uddannet sygeplejerske, sundhedsplejerske, seksualvejleder, familieterapeut, proces- og udviklingskonsulent, mange års erfaring som seminarielektor i sundhedsfag. Underviser og daglig leder af Snoezel konsulentuddannelsen, 20++ års praktisk erfaring. Telefonrådgiver på Demenslinien ved Alzheimerforeningen, m.fl.

Kontakt:
Charlotte Voetmann
charlotte@hjerneogsundhed.dk
www.hjerneogsundhed.dk

Stream studiebøger med Lægereolen for kun 99 kr. om måneden som studerende! Og som FADL-medlem får du yderligere 25 % rabat.