fbpx Skip to main content

Nina Bache om smerter

Der var engang, hvor jeg troede at jeg vidste næste alt om smerter. Nu ved jeg, at det aldrig bliver muligt, selvom jeg arbejder med smerter til dagligt og har gjort det i mange år. Hvis du er nysgerrig på især langvarige/kroniske smerter, tværfaglig behandling/rehabilitering, gode patientforløb, medicin, bl.a. virkning og bivirkning, herunder opioiders mulige paradokse effekt ved langtidsbehandling, kan jeg måske bidrage med viden. Dine spørgsmål kunne for eksempel være: Hvad er smertesygepleje egentligt og hvorfor er det vigtigt? Hvordan får smertesygepleje plads i det tværfaglige samarbejde? Hvorfor skal man hellere sige smertelindre fremfor smertedække? Hvordan bør der følges op på smertebehandling? Kan smerter måles uanset om det er kroniske eller akutte smerter og er det altid hensigtsmæssigt at gøre det? Kan man forudsige hvem der får kroniske smerter? Er det korrekt, at langvarig opioidbehandling ligefrem kan forværre smerter hos nogle mennesker? Hvordan behandler man akutte smerter hos en patient med kroniske smerter?
I mit daglige virke er jeg afdelingssygeplejerske på Tværfagligt Smertecenter, Sjællands Universitetshospital, Køge. Jeg har en bred sygeplejemæssig baggrund. Af uddannelser har som den sidste, en masteruddannelse i ledelse og rehabilitering. Derudover har jeg intensiv specialuddannelse samt en diplomlederuddannelse. Vidensdeling har altid ligget mig meget på sinde. Jeg er vant til at undervise og holde foredrag i mange sammenhænge. Jeg finder de seancer hvor der er plads til lidt dialog og erfaringsudveksling, som de mest givende. Jeg har, i tæt samarbejde med Klinisk Oversygeplejerske Winnie Schmelling, skrevet en e-bog om smerter og smertebehandling, samt kapitler om samme emne i lærebøger. Derudover har jeg skrevet artikler til Foreningen af kroniske Smertepatienters medlemsblad, og bidraget med artikler til tidsskriftet DRÅBEN DANMARK m.v.

Kontakt:
Nina Bache
n-bache@hotmail.com
31 19 51 52

Stream studiebøger med Lægereolen for kun 99 kr. om måneden som studerende! Og som FADL-medlem får du yderligere 25 % rabat.