fbpx Skip to main content

AF CHRISTINA SCHALTZ

Som sygeplejestuderende kan du en gang i mellem komme ud for, at kemien bare ikke er der mellem klinisk vejleder og dig. Men hvad kan du gøre for at optimere forholdet, og stadig få det bedste ud af klinisk praksis?

At konfrontere sin vejleder

Det kan være svært, når man som studerende skal konfrontere sin vejleder. Man vil naturligvis være nervøs for, om man vil såre dem, gøre forholdet værre eller om det vil påvirke en evt. eksamen negativt.

Langt de fleste vejledere sætter pris på, at man som studerende er ærlig over for dem. Forventningsafstem fra start, eller gør det løbende til jeres vejledninger, så I begge ved hvor I står og hvad hinanden gerne vil.

Hvis du som studerende føler, at du ikke bliver mødt eller taget hånd om af din vejleder, så skriv de ting ned som du gerne vil opnå og konfronter din vejleder med dem – det kan være mål eller delmål i din praktik, en bedre kommunikation med vejlederen, osv. I kan sætte jer privat og tale igennem det du har skrevet ned, og gør helst kommunikationen så sober som muligt, da ingen af jer skal føle, at det bliver personligt.

Hvis du ender med at blive utilpas ved tanken om, at skulle konfrontere din vejleder, eller der måske stadig ikke er fremgang efter en konfrontation, så kan du gå til den uddannelsesansvarlige sygeplejerske på din afdeling. Hun er den der står med det endelige og overordnede ansvar for din praktik, og du kan altid få en samtale med hende om hvordan det står til i din praktik og hvilke udfordringer du står overfor.

Hun kan arrangere et møde i samråd med både dig og vejleder, så I i samråd kan diskutere problemstillingen og muligheder for resten af praktikken.

Hvis du ikke kan komme i kontakt med den uddannelsesansvarlige, eller hvis du søger mere råd og vejledning, i forhold til hvad du selv kan gøre som studerende, så kan du tage kontakt til en studievejleder, som kan give dig konkret og individuel vejledning, og evt. finde frem til en dybere liggende årsag til, hvorfor kommunikationen måske ikke er så god mellem dig og vejleder.

Kan man skifte vejleder?

Som hovedregel vil det ikke være muligt at kunne skifte vejleder undervejs i en praktik. Dette skyldes, at der ofte ikke er mere end 1-2 vejledere pr. afdeling, eller fordi det vil være for svært for en ny vejleder at finde dit kompetenceniveau, og opnå alle dine læringsmål, hvis skiftet sker for sent i praktikken.
Hvis du mener, at dit forhold til din vejleder kan have indflydelse på en evt. eksamen, så kontakt den studieansvarlige på din uddannelse, og fortæl om din situation og dine bekymringer. Den studieansvarlige vil altid råde dig til, at du taler med din vejleder og den uddannelsesansvarlige først, inden hun selv tager kontakt til din afdeling.

Hvis den studieansvarlige, og din problematik, gør at en eksamen evt. kan påvirkes, så kan du få tildelt en anden vejleder til din eksamen.

At rette op

Inden du tænker tanken om, at du gerne vil skifte vejleder, og tager kontakt til uddannelsen, så sæt dig sammen med din vejleder og få løst problemerne. Hvis I begge får fortalt hinanden, hvad I gerne vil rette op på, så sæt jer nogle ugentlige mål som I kan opnå. Læg de dårlige oplevelser bag jer og tag en dag ad gangen. Klinisk vejleder og sygeplejestuderende er der begge for læring, og man må i samråd prøve at få det bedst mulige udbytte.

Hvis du som studerende har haft dårlige oplevelser eller dårlige relationer til vejleder i en tidligere praktik, så fortæl det gerne til din nye vejleder, i en ny praktik, så tidligt som muligt i forløbet, så hun ved at hun skal være opmærksom i sin tilgang til dig.

Prøv så vidt det er muligt, ikke at lade tidligere oplevelser påvirke nye praktikker – på den måde undgår du at køre træt i praktikken, og går ikke ked af det hjem dagligt med tanken om ”hvornår går det galt?”.

Alle praktikker er forskellige, og det samme er kliniske vejledere og studerende. Meld klart ud hvad du har brug for i praktikken, og vær ærlig over for din vejleder, så hun eller han nemmere kan spore sig ind på dig og dit læringsbehov.

Leave a Reply

Få lige nu 5 notesblokke gratis, når du køber for over 1000 kr.