fbpx Skip to main content

Anmeldelse af Immunologi, 2. udgave

Immunologien er et fascinerende og centralt emne for forståelsen af en lang række af både akutte og kroniske sygdomme. I kontrast til tidens stadig øgede fokus på specialisering af immunologien central på tværs af de lægefaglige specialer, helt fra pædiatrien til geriatrien. Udover at være central for både sygdomsforståelse og behandling, på tværs af de lægefaglige specialer, er immunologien også kompleks og til tider svært tilgængelige.

Med denne 2. udgave af Fadl’s Immunologibog er fokus netop rettet mod at formidle og forklare immunologien præcist og med et tydeligt sigte på det kliniske arbejde på tværs af specialer. Denne bog lykkedes imponerende godt med ikke at fortabe sig i de detaljerede molekylær immunologiske processer, men holde fokus på beskrivelsen af de centrale immunologiske celler og organer og relaterede kliniske problemstillinger, uden at skære hjørner.

Fokus er stramt holdt på at bidrage med en præcis og velprioriteret lærebog, som overordnet dækker den basale humane immunologi, men som videre tydeligt sigter mod at bringe immunologien i spil i forbindelse med både sygdomsforståelse og behandlinger. Dette er afspejlet i forfatterlisten som omfatter både forskere indenfor basalimmunologien og en række intern medicinske speciallæger med daglig kontakt til immune-medierede kliniske problemstilligner. Immunologien bliver trukket ned fra sit akademiske og komplekse ”elfenbenstårn” og helt ned på gulvet i den kliniske hverdag – ned til aktuelle tematikker, som præger arbejdet som uddannelseslæge.

Bogen er dansk, velskrevet og let at gå til. Overordnet er det et glimrende værk som introducerer og konkretiserer immunologien og dens plads i sygdomsforståelse og behandling på tværs af internmedicinske specialer.

Bogen lykkedes godt med at gøre immunologien tilgængelig på et niveau som matcher medicinstuderende og basislæger og er bestemt anbefalelsesværdig.

MD, PhD Morten Aagaard Nielsen
Reservelæge på reumatologisk afd. AUH

Stream studiebøger med Lægereolen for kun 99 kr. om måneden som studerende! Og som FADL-medlem får du yderligere 25 % rabat.