fbpx Skip to main content

Hvad er evidensbaseret sygepleje? Og hvordan sikrer vi at sygeplejersker kan klare de voksende udfordringer i sundhedssektoren med sygdomslære? Det forklares her af fagredaktør Steen Hundborg i et uddrag fra forordet i Medicinske sygdomme og evidensbaseret sygepleje.

Sygdomslære og evidensbaseret sygepleje er komplementære størrelser for sygeplejersker, da sygeplejersker primært varetager pleje og behandling af syge mennesker. I takt med bedre sygdomsdiagnostik, befolkningens øgede levetid, flere patienter med multisygdomme og et krav om evidensbaseret sygepleje står sygeplejersker i både primær og sekundær sektor overfor nye udfordringer. Sygeplejersker skal kunne drage omsorg, udføre sygeplejehandlinger, forebygge, behandle, lindre symptomer og kunne undervise/vejlede patienter. Det kræver en omfattende og opdateret viden om sygdomslære for at kunne udføre sygeplejeinterventioner, træffe kliniske beslutninger, varetage klinisk lederskab og samarbejde med patienten. Medicinske sygdomme og evidensbaseret sygepleje og Kirurgiske sygdomme og evidensbaseret sygepleje er de nutidige og gennemgribende standardværker, som forener sygdomslære og sygepleje. Bøgerne er både en grundbog og opslagsbog med sygeplejestuderende og sygeplejersker som målgruppe.

Den evidensbaserede sygepleje er integreret og udfoldes i kapitlerne, hvor det forekommer relevant i forhold til sygdomslæren. Evidensbegrebet skal ikke alene forstås ud fra et naturvidenskabeligt perspektiv, men også ud fra “best practice” og en humanvidenskabelig forståelse, hvor evidens er perspektivrig, mangfoldig og kontekstafhængig. Det betyder, at evidensbegrebet er dynamisk og ikke afhænger af, hvilken metode der er anvendt. Evidensbegrebet refererer til en viden, som er saglig, realistisk og sandfærdig – eller med andre ord en videnskabelig viden. 49 forfattere har bidraget til det samlede værk. Alle forfattere har typisk en baggrund som læge eller klinisk sygeplejespecialist og har en indgående erfarings- og forskningsmæssig tilgang til deres speciale. Størstedelen af kapitlerne er desuden skrevet at forfattere, som har et indgående kendskab til sygeplejerskeuddannelsens opbygning, indhold, progression og pædagogiske tilrettelæggelse.

Steen Hundborg. Medicinske sygdomme og evidensbaseret sygepleje, 2022.

Stream studiebøger med Lægereolen for kun 99 kr. om måneden som studerende! Og som FADL-medlem får du yderligere 25 % rabat.