fbpx Skip to main content

Lægereolen vilkår og brugsbetingelserMed et ”Lægereolen”-abonnement får du adgang til minimum 40 e-bøger: Medicinske studie-og håndbøger udgivet af FADL’s FORLAG A/S.

Der er ubegrænset adgang til e-bøgerne. 

Når du har et ”Lægereolen”-abonnement får du yderligere rabat på bogprisen ved køb af fysiske bøger gennem www.fadlsforlag.dk og mulighed for andre tilbud i og om den medicinske verden.

Du kan læse bøgerne offline, såfremt du har downloadet indholdet på din telefon, tablet eller pc. Adgangen til downloadede bøger ophører, hvis du ikke betaler dit abonnement. For downloadet indhold gælder samme vilkår som beskrevet for online indhold.

Du kan anvende 3 enheder pr. abonnement med én bruger.

Aldersgrænse og betalingsvilkår

Du skal være fyldt 18 år for at få et ”Lægereolen”-abonnement. Abonnementer start ved køb af dette på www.fadlsforlag.dk. Herefter opkræves en månedlig betaling på det betalingskort, du har angivet ved købet. Du kan dog vælge at betale årligt. 

Du kan altid redigere i de tilknyttede betalingskort under fanen “Mine kreditkort” på “Min konto” på
www.fadlsforlag.dk.

Hvis du har fået en gratis prøveperiode, opkræves betaling for abonnementet først, efter den gratis prøveperiode er udløbet. Vær opmærksom på at hvis du skifter medlemskab i din prøveperiode betaler du for dit nye medlemskab med det samme og din prøveperiode slutter dermed.  Hvis du opsiger dit medlemskab i løbet af prøveperioden, vil du ikke blive opkrævet betaling for medlemskabet, og dine fordele stopper øjeblikkeligt.

Der er ingen binding på abonnementet, og du kan til enhver tid opsige det. Hver bruger kan højst få én gratis prøveperiode uafhængigt af medlemskabstypen. Du kan altid tilmelde dig som betalende abonnent igen.

Vi forbeholder os retten til at ændre faktureringstidspunktet, hvis betalingen via dit betalingskort ikke er blevet afregnet. Hvis abonnementet begyndte på en dato, der ikke eksisterer i den efterfølgende måned, vil du blive faktureret via dit betalingskort på en dato i den pågældende måned, som vi anser for passende. Hvis du eks. påbegynder dit abonnement d. 31. januar, vil din næste betalingsdato sandsynligvis være d. 28. februar, og du vil blive faktureret via dit betalingskort på denne dato. Henvendelser angående betaling skal rettes til Fadl’s Forlag A/S.

Ansvars- og hæftelsesforhold

Tilmelding til abonnementet er aktivt fra det øjeblik, hvor du påbegynder læsning af en bog fra sortimentet eller bestiller et produkt til abonnementsrabat. Efter tilmelding vil abonnementet automatisk blive fornyet hver måned (med yderligere en måned) indtil opsigelse. Hvis du har tilmeldt dig et års-medlemskab, vil dette også automatisk fornyes på årsbasis indtil opsigelse. 

Du kan til hver en tid tilbagekalde din tilladelse til, at FADL’s Forlags A/S trækker beløbet fra din betalingskonto, ved at opsige dit abonnement.

Dine betalingskortsoplysninger gemmes i krypteret form hos vores betalingsudbyder. 

Begrænsninger

Abonnementet er personligt og må alene bruges af privatpersoner til egne, private formål. Det er ikke tilladt at benytte abonnementet til kommercielle formål eller i offentlige sammenhænge.

Et abonnement kan ikke kombineres med en aftale som fakturakunde (virksomhed/offentlig institution). Enhver form for kopiering eller offentliggørelse af indhold fra Lægereolen er forbudt.

Du må ikke benytte abonnementet på anden måde, end det er tiltænkt, herunder forsøge at printe eller kopiere indholdet i tjenesten, kunstigt øge antallet af læsninger/lytninger/downloads, overdrage brugernavn og password til andre, omgå tekniske mekanismer, som er implementeret for at beskytte tjenesten mod rettighedskrænkelser, herunder kopiering/reproduktion/distribution, eller benytte tjenesten i strid med gældende ret og lov.

FADL’s FORLAG A/S kan til hver en tid lukke adgang til tjenesten for et medlem, hvis der findes grund til at tro, at tjenesten misbruges.

Indholdet i streaming-sortimentet er beskyttet i henhold til dansk og/eller international lov om ophavsret. Enhver form for kopiering, distribution eller anden krænkende brug af indholdet er forbudt og vil kunne retsforfølges af forlaget og/eller rettighedshaver. Som abonnent har du ingen rettigheder til kommerciel brug, salg, videresalg, eksemplarfremstilling, distribution, promovering af indhold eller anden form for videredistribution af indholdet på nogen måde. Som abonnent forstår og accepterer du, at rettighedshaver til tjenestens indhold kan gøre sin ret gældende – herunder nedlægge forbud og kræve erstatning for eventuelle krænkelser – direkte over for abonnenten.

Brugergenereret indhold

Når du skaber indhold i Lægereolen, f.eks. oprettelse af, favoritter, anmeldelser, notater mm., tilhører det forsat dig og du kan altid slette det.  

Vi forbeholder os ret til at overvåge, fjerne eller ændre brugergenereret indhold af en hvilken som helst årsag og på ethvert tidspunkt, herunder brugergenereret indhold, som vi mener overtræder retningslinjer for fællesskaber og/eller vores Vilkår. 

Opsigelse

Ved Lægereolen-abonnement er der ingen binding, og du kan til enhver tid opsige abonnementet. Du opsiger dit abonnement ved at skrive til salg@fadlsforlag.dk. Ved opsigelse af dit abonnement modtager du en bekræftelse pr. e-mail. Modtager du ikke en bekræftelse på opsigelse af dit abonnement, kan du ikke anse dit abonnement som opsagt og bedes kontakte os pr. Ved opsigelse af medlemskabet stopper den automatiske fornyelse og du har ikke adgang til dine data. Du har adgang til dine fordele resten af den aktive abonnementsperiode efter opsigelse. Hvis du opsiger dit abonnement i en prøveperiode, mister du adgang til dine fordele med det samme. Hvis du på et senere tidspunkt ønsker at genoptage dit abonnement, vil du blive trukket for én måneds betaling.  

Ændring af vilkår

FADL’s FORLAG A/S kan med én måneds varsel ændre vilkårene for denne aftale eller indføre regler, vilkår eller betingelser for brug af abonnement. Du vil blive informeret herom via den e-mailadresse, som du har oplyst ved tilmelding, og www.fadlsforlag.dk.. Ved uvæsentlige ændringer informeres du herom alene på www.fadlsforlag.dk.. Ændringer, som skyldes forhold uden for forlagets kontrol, herunder ændring af tredjeparts rettigheder eller lignende, vil kunne blive gennemført så hurtigt, som det er påkrævet, og med forkortet varsel. Fortsat brug af medlemskabet efter vilkårsændringer vil blive set som accept af de ændrede vilkår fra din side.

Kommunikation

For at du kan få mest muligt ud af dit abonnement, vil FADL’s FORLAG A/S løbende sende information vedrørende dit abonnement via e-mail. Dette er service information.

Dette inkluderer: 
– Velkomst-mails, som giver dig en introduktion til abonnementet og dine fordele
– Information om abonnementet og eventuelle nyheder eller ændringer
– Information om arrangementer, som er en del af dit abonnement.

I de første 30 dage efter tilmelding modtager du mest kommunikation. Du kan til enhver tid afmelde yderligere information, hvis du ikke finder vores information relevant eller værdi-skabende for dig. 

Fortrydelsesret

Du har en fortrydelsesret på 14 dage ved køb af abonnement. Du fortryder ved at give os besked om, at du har fortrudt. Du kan fx sende en e-mail, hvor du oplyser, at du fortryder, til salg@fadlsforlag,dk

Hvis du fortryder din tilmelding indenfor de 14 dage, har forlaget ret til at opkræve et rimeligt beløb baseret på abonnements anvendelse og fratrække dette fra tilbagebetalingen.  

Fair-use

FADL’s FORLAG A/S forbeholder sig retten til at lukke adgangen til abonnement samt annullere evt. åbne ordrer, der er i strid med de gældende abonnementsbetingelser og vilkår, hvis der findes grund til at tro, at abonnementet misbruges eller over-forbruges. Misforbrug kan være, at streamingaktiviteten er så høj, at der er belæg for at abonnementet deles med andre udenfor husstanden eller at en evt. brugsbegrænsning overskrides kontinuerligt. 

Medlemskab via voucherkode eller gavekort

Hvis du bliver abonnent via en voucher eller gavekort, gør de samme vilkår sig gældende – bortset fra de heri indeholdte bestemmelser om betaling. Med en voucher- eller gavekortskode har du et abonnement i en forudbestemt gyldighedsperiode. Ved periodens udløb ophører abonnementet automatisk, medmindre du aktivt tilmelder dig som betalende medlem. Du kan ikke aktivere en voucherkode eller et gavekort, hvis du allerede er abonnent.

Medlemskab via Partnerskaber

Hvis du tilmelder dig abonnementet via en af vores samarbejdspartner, giver du samtykke til, at forlaget må behandle oplysninger om, at du er tilmeldt via denne partner. Behandlingen og kendskab af dette tilhørsforhold er nødvendig for, at forlaget kan tilbyde eks. den partner-rabat, som du har ret til og data vil blive behandlet jf. forlagets persondatapolitik. Læs vores persondatapolitik her. Du kan trække dit samtykke tilbage ved at sende en mail til salg. I så fald vil du blive rykket til et ikke-partnerafhængigt medlemskab og dermed ikke opnå rabat.

Oplysning om klagemuligheder

Hvis du som forbruger ønsker at klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os, skal du kontakte vores kundeservice på salg@fadlsforlag.dk. Hvis det ikke lykkedes os at finde en løsning, kan man sende en klage til Mæglingsteamet for Forbrugerklager, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.naevneneshus.dk .

Det er som udgangspunkt en forudsætning for at klage, at varen eller ydelsen, som du vil klage over, har kostet mindst 1.110 kr. og højst 100.000 kr. Beløbsgrænserne kan blive ændret. Du skal betale et gebyr for at få klagen behandlet.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mailadresse salg@fadlsforlag.dk.

Persondata

FADL’s FORLAG A/S behandler visse persondata, herunder navn, e-mail og betalingsoplysninger, som dataansvarlig under EU’s persondataforordning (GDPR). Du kan læse vores persondatapolitik her:  https://fadlforlag.dk/persondata/

Stream studiebøger med Lægereolen for kun 99 kr. om måneden som studerende! Og som FADL-medlem får du yderligere 25 % rabat.