Hvordan leder vi fremtidens sundhedsvæsen?

kr. 299,95

Antologi om ledelse i et sundhedsvæsen under transformation.

Udkommer den 14. april 2024. Forudbestil nu! 

Beskrivelse

HVORDAN LEDER VI FREMTIDENS SUNDHEDSVÆSEN er en fortsættelse af antologien om fremtidens sundhedsvæsen. Første bog HVORDAN SKABER VI FREMTIDENS SUNDHEDSVÆSEN gav et bud på, hvordan man kan sammentænke drift, forskning, innovation og uddannelse i praksis. Den nyeste bog i rækken uddyber de ledelsesopgaver, der findes i et sundhedsvæsen, der er under transformation.

For én ting er at sætte retning, eventuelt med en strategi og målsætninger; noget andet er at skabe resultater gennem samspil med patienter og medarbejdere. Ledelse kræver kompetencer, som erhverves gennem viden, øvelse, refleksion og erfaring.

Formålet med bogen er at give læseren et indblik i ledelsesrummet og opgavefeltet for en leder eller ledelse i de nærmeste år, når forventninger, rammer og vilkår for sundhedsvæsenet ændres. Bogen tilstræber desuden at bidrage med både et overblik over det, vi ved, der virker; det der ikke virker; og det, som kan anbefales, altså praktiske råd til ledere, hvorfor bogen kan anvendes i undervisnings- og uddannelsessammenhænge for både den nye og mere erfarne leder/ledelse. Bogen henvender sig overvejende til den leder, der er ansat og omtaler kun lidt den store udfordring, der knytter sig til at rekruttere og fastholde til en leder.

 

Oversigt over bogens kapitler: 

DEL 1 (Kapitel 1-3): Borgernes og politikernes forventninger til sundhedsvæsenet og ledelsen heraf

Sundhedsvæsenet er til for borgerne og patienterne og er overordnet politisk styret. Denne del handler om de forventninger, som henholdsvis borgere/patienter og politikere har til væsenet og derfor også til ledelsen heraf; men også om den nødvendige ledelsesprioritering og -håndtering, når forventninger og krav skal balancere med knaphed på ressourcer og personale.

 

DEL 2 (Kapitel 4-8): Centrale ledelsesopgaver i dagens sundhedsvæsen

I denne del omtales en række ledelsesopgaver, som er centrale for en leder eller ledelse til enhver tid. Det drejer sig om bl.a. faglig ledelse, personaleledelse samt om driftsledelse under forandring og behovet for ikke alene at udarbejde strategier, men også at sikre dem realiseret og implementeret.

 

DEL 3 (Kapitel 9-12): Aktuelle perspektiver på ledelse i sundhedsvæsenet

Kapitlerne fokuserer på emner kendetegnet ved en aktuel relevans, der rækker ud over de mere konstante temaer i del 2. Det handler om bl.a. rekruttering, kompetenceudvikling, meningsdannelse og compassionate leadership.

 

DEL 4 (Kapitel 13-17): Ledelse i et forandret sundhedsvæsen

I den afsluttende del behandles en række temaer, som givetvis vil kræve stor opmærksomhed i de kommende år, hvis potentialet skal udfoldes. Det handler om bl.a. betydningen af organisatoriske strukturer, behovet for strategisk tænkning, ledelse på tværs og transformationsledelse i et digitaliseret sundhedsvæsen.

 

Yderligere information

Vægt 0,300 kg
ISBN

9788794454124

Forfatter

Mickael Bech, Per Jørgensen og Søren Barlebo Rasmussen (red.)

Udgivelse

2024

Du kunne også være interesseret i...

  • Hvordan skaber vi fremtidens sundhedsvæsen?

    kr. 299,95