fbpx Skip to main content

Peter la Cour – Hvad er vedvarende uforklarede fysiske symptomer?

By 21. april 2021september 16th, 2022NYT FRA FORLAGET

Det har i mere end 40 år været uklarhed om de sygdomme, der karakteriseres ved vedvarende uforklarede fysiske symptomer. Det drejer sig om sygdomme som f.eks. kroniske smerter, fibromyalgi, ME/postviralt træthedssyndrom og senfølger efter hjernerystelse.

Samlet lider mellem 10-20 % af den danske befolkning af en af disse sygdomme. Der er tale om en folkesygdom, som vedrører alle grene af sundheds- og socialvæsnet.

Der har ikke længe eksisteret opdateret dansk faglitteratur om sygdommene. De uafklarede spørgsmål synes i dag især at handle om, at de gamle antagelser om sygdommene står i reel modsætning til den ny viden, der er indhentet via empirisk forskning gennem de sidste 10-20 år.

Derfor denne bog.

Bogen har en beskrivende del, der handler om hvilke sygdomme, det handler om, deres navne og klassifikationer. Der er en oversigt over de moderne synspunkter set i forskningsperspektiv og historisk perspektiv, det vil sige hvad der ligger bag de forskellige opfattelser af sygdommene. De gamle antagelser om sygdommene er på vej ud, fordi de er uden noget empirisk belæg, og derfor må anses for at være sygdoms-myter.

I bogens kliniske del opsummeres forskningen om kommunikation, og der gives forslag til moderne somatiske forklaringsmodeller overfor sygdommene. Der gives ideer til behandlingselementer og til, hvordan en moderne patientkommunikation kan udspille sig med udgangspunkt i forskningsbaseret viden.

I appendiks I præsenteres aktuelle diagnosekriterier for alle de beskrevne sygdomme, baseret på gældende, internationale forskningskriterier. Der findes case-beskrivelser, der giver eksempler på en sygdomssituation i hver af sygdommene.

I bogens appendiks II fremlægges en ny og moderniseret forståelse af den gamle biopsykosociale model. Det giver god mening i forhold til de uforklarede fysiske lidelser, men det er også en tidssvarende model for et helhedssyn på sygdom og sundhed helt generelt.

  • Peter la Cour, specialist i sundhedspsykologi.

Læs mere om og køb bogen her.

Hvis videoen ikke afspilles, kan anden browser bruges, fx Google Chrome.

Stream studiebøger med Lægereolen for kun 99 kr. om måneden som studerende! Og som FADL-medlem får du yderligere 25 % rabat.