fbpx Skip to main content

Ny hofte i dag – hjem i morgen

By 17. maj 2021SYGEPLEJE

Slidgigt er en folkesygdom, der kan betyde mange smerter og reduceret gangfunktion. De seneste 50 år er det at få ny hofte blevet en mere og mere almindelig operation især hos voksne over 60 år. Det betyder forbedret livskvalitet, bedre mobilitet og ingen smertestillinde piller.
Samtidig er det lykkedes gennem systematisk patientinvolvering og effektivt tværfagligt samarbejde samt forskning og udvikling at få konceptet Coaching to Selfcare til at forene kirurgisk og rehabiliterende behandling.

Hvorfor denne bog?

Sundhedssektoren er inde i en rivende udvikling, der har fokus på patientinvolvering, borgernær sygepleje og samarbejde mellem sygehus og hjemmepleje, områder der kræver nytænkning og ny evidensbaseret lærebogsviden i sygeplejerskeuddannelsen og beslægtede sundhedsfaglige uddannelser. Efter- og videreuddannelser har samme behov for ny og forskningsbaseret viden baseret på forskning i patientinvolvering.
Coaching to Selfcare er et nyt koncept, der er baseret på basal forskning, patientinvolvering, samarbejde med praksis.
Det nu både er udforsket, udviklet og implementeret i klinikken til patienter med ny hofte. 
Resultaterne af forskningen “Coaching to Selfcare er signifikante og målrettede i forhold til at klarlægge patienternes specifikke behov for sygepleje før  og under indlæggelse samt efter tidlig udskrivning med individuel opfølgning i overgangen til kommunal træning.

Nye grupper bruger Coaching to Selfcare
Kortere indlæggelsestid samt massiv patient- og pårørendeinddragelse har fået flere specialer til afprøve konceptet i praksis – eksempelvis til ældre med nyt knæ, til ældre i hjemmeplejen med hverdagsrehabiliterende udfordringer.

Til studiebrug
I sygeplejerskeuddannelsen har dette også sat sine spor, idet flere og flere undervisere inddrager coaching to Selfcare eksemplarisk med afsæt i POMI-modellen til problemløsning i undervisningen.

Forfatternetværk
En fagligt stærk forfattergruppe med ekspertviden indenfor forskning, udvikling og uddannelse samt to sygeplejestuderende med erfaring i at anvende POMI-modellen i både teori og praksis bidrager samlet med nyeste evidensbaserede viden, konkrete forskningsresultater, metoder, redskaber til patientinvolvering indenfor:

  • hjemmepleje, 
  • kirurgisk sygepleje til patienter med nyt knæ 
  • faldforebyggelse hos ældre 
  • allergier hos voksne og børn. 

Best Practice er en EU-pris

Coaching to Selfcare-konceptet modtog i 2019 en EU-pris benævnt EPSA (European Public Sector Award) for Best Practice. Coaching to Selfcare-konceptet er udforsket over en årrække gennem flere klinisk kontrollerede forsøg, follow-up studier og validering af processer og produkter, inden den endelige implementering er gennemført.
Mange sygeplejersker har i løbet af udviklingen deltaget med interviews og klinisk opfølgning blandt patienter, hvilket har været en vigtig faktor i den endelige implementering.
Patienter i hele landet har vist stor interesse for involvering. Forskningen er undervejs økonomisk støttet af bla Helsefonden, Trygfonden, EU og flere ortopædkirurgiske afdelinger.

Læs mere om og køb bogen her.

God læselyst
Seniorforsker Ph.D
Britta Hørdam

Stream studiebøger med Lægereolen for kun 99 kr. om måneden som studerende! Og som FADL-medlem får du yderligere 25 % rabat.