fbpx Skip to main content

Bøgerne som sygeplejersken anno 2022 ikke kan undvære!

Steen Hundborg er fagredaktør på Medicinske – og kirurgiske sygdomme og evidensbaseret sygepleje, og fortæller her om bøgernes bidrag til faglighed i sygeplejen.

Vil du være med til at hæve det faglige niveau i sygeplejen? Ønsker du en opdateret viden om de mest almindelige medicinske- og kirurgiske sygdommes udbredelse, symptomer, forebyggelse og behandling? Hvordan hænger den nyeste sygdomslære sammen med den evidensbaserede sygepleje? Hvis du kan svare ja til disse spørgsmål, findes den nyeste viden i ”Medicinske sygdomme og evidensbaseret sygepleje” og ”Kirurgiske sygdomme og evidensbaseret sygepleje”. De to bøger er gennemgribende standardværker, som forener sygdomslære og sygepleje. Bøgerne er både en grundbog og opslagsbog med sygeplejestuderende og sygeplejersker som målgruppe.

Den nyeste faglige viden får sygeplejestuderende og sygeplejersker til at forstå og se sammenhænge i patienters kliniske forløb. Den kompetente sygeplejerske kan ikke drage omsorg, udføre sygeplejehandlinger, forebygge, behandle, lindre symptomer samt undervise/vejlede patienter uden at have tilegnet sig den nyeste faglig viden. Den nyeste viden er endvidere nødvendig at inddrage i en målrettet og effektiv kommunikation med patienter og pårørende samt diverse samarbejdspartnere i både det sekundære sundhedsvæsen.

100 forfattere har bidraget til det samlede værk. Alle forfattere har typisk en baggrund som læge eller klinisk sygeplejespecialist og har en indgående erfarings- og forskningsmæssig tilgang til deres speciale. Størstedelen af kapitlerne er desuden skrevet at forfattere, som har et indgående kendskab til sygeplejerskeuddannelsens opbygning, indhold, progression og pædagogiske tilrettelæggelse.

– Steen Hundborg.

Lektor, cand.cur., sygeplejerske
VIA Sygeplejerskeuddannelsen
Randers

Stream studiebøger med Lægereolen for kun 99 kr. om måneden som studerende! Og som FADL-medlem får du yderligere 25 % rabat.