MEDICIN

Vi er primært de medicinstuderendes forlag. Vi laver studiebøger formet efter de studerendes behov og ønsker. Vi har pensumdækkende lærebøger, klinikbøger, lommebøger og større bibler inden for diverse lægespecialer. Klik på ikonet og se hele vores udvalg.

SYGEPLEJE

Vi laver fagbøger til sygeplejersker, sygeplejestuderende, ergoterapeuter og fysioterapeuter. Vi samarbejder tæt med udvalgte fagpersoner med ekspertise i diverse lægespecialer, så vi kan udgive de helt rigtige lærebøger. Klik på ikonet og se hele vores udvalg.

DEBAT, HISTORIE, LEDELSE & POPULÆRVIDENSKAB

Vi laver også bøger, der supplerer de faglige titler og giver den almindelige læser en masse inspiration til læring og næring. Vi udgiver bl.a. bøger om medicinhistorie, mennesket, videnskab og forskning. Klik på ikonet og se hele vores udvalg.

OM LÆGENS ROLLER

Endelig en bog, som med mange gode eksempler får beskrevet, hvordan lægerollen som professionel egentlig skal forstås, og hvad den indebærer! Den er skrevet til medicinstuderende og yngre læger. Men mange seniorkolleger og vejledere vil som jeg selv sikkert have glæde af at læse den.

Ellen Holm, Specialeansvarlig overlæge i geriatriAnmelder, Ugeskrift for læger